Phòng học Ngoại ngữ chính là 1 giải pháp hoàn hảo cho nền giáo dục ở các trường học

Hệ thống phòng lab học ngoại ngữ là công nghệ nâng cao môi trường học mà cơ hội bồi đắp cho dạy học và học tập với cách đưa vào công nghệ đào tạo, ví dụ như máy vi tính, Bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, các thiết bị hỗ trợ, internet và âm thanh, chức năng tương tác bằng tay, bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị cảm ứng. Những lớp học có sẵn cho giáo viên.

phòng lab dạy ngoại ngữ cung ứng hướng để khai thác việc học tập tiềm năng ở sản phẩm công nghệ hiện nay hoặc trong tương lai.

Chúng tôi nghiên cứu cung cấp sản phẩm ứng dụng cho nhiều phòng học thông minh cho các trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi luôn luôn support cho lớp học thông minh bao gồm giáo viên đào tạo, phòng lab học ngoại ngữ hoàn toàn có thể kiểm tra lớp học giám sát hoạt động của sinh viên, và support người sử dụng khi có nhu cầu.

Mọi phòng học cũng sẽ làm nổi bật những sản phẩm mới nhất từ các nhà xuất bản hàng đầu đất nước, sẽ cho phép giáo viên và học viên được phát huy tối đa khả năng giảng dạy và học tập của bản thân.

Là một nhà sản xuất hàng đầu các phương án và dịch vụ giáo dục, lớp học thông minh, 1 môi trường lớp học tích hợp công nghệ cho việc học tập và giảng dạy, tương tác chát lượng nhất trong trường học